Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Helseetaten > Helsestasjon og skolehelse

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kan deles på følgende områder:

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-20 (25) år er en lovpålagt kommunal helsetjeneste, som skal være lett tilgjengelig for brukerne.

Helsefremmende og forebyggende arbeid utvikles og utføres på flere nivåer, i flere etater og av mange yrkesgrupper. Bydelene har ansvar for tjenestene ut til brukerne. Faggruppe barn, unge og gravide i Helseetaten skal være pådrivere for å fremme utvikling av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vår målgruppe er de ansatte som arbeider i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo.

Kontaktinformasjon for faggruppe barn, unge, gravide (BUG): bug@hel.oslo.kommune.no

Du kan også ta kontakt med  Kari Andreassen på telefon 47 71 68 67.

Eventuelt ta kontakt med Kirsten Marie Garder på telefon 97 05 41 74.

Nyttige lenker

Arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter.