Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English

Vil du hjelpe til med å teste de nye nettsidene til Oslo kommune?

Ved å gjøre noen enkle oppgaver hjelper du oss med å lage gode og brukervennlige nettsider.

Ja takk, jeg blir gjerne med på å teste kommunens nye nettsider!

Fagområdet barn, unge og gravide

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kan deles på følgende områder:

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 0-20 (25) år er en lovpålagt kommunal helsetjeneste, som skal være lett tilgjengelig for brukerne.

 

Fagområdet retter seg mot helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune og består av 2 helsesøsterstillinger.
Kontakt oss

Kontaktledd for tjenesteområdet i den enkelte bydel er ledere for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsefremmende og forebyggende arbeid utvikles og utføres på flere nivåer, i flere etater og av mange yrkesgrupper. Bydelene har ansvar for tjenestene ut til brukerne. Faggruppe barn, unge og gravide i HEL skal være pådrivere for å fremme utvikling av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vår målgruppe er de ansatte som arbeider i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo.

I samspill med bydelene; gjennom dialog og i organiserte fora, vil vi fokusere på aktuelle og nyttige områder for praksisfeltet. Brukerne av de gjeldende tjenestene skal oppleve en kvalitetsmessig god tjeneste i stadig forbedring.

Utover kompetanse, kvalitets- og metodeutvikling for de ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, bidrar vi også med faglige innspill til byrådsavdelingen, 2.linjetjenestene og Helsedirektoratet.

Veileder til forskriften: ”Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons – og skolehelsetjenesten” gjelder fortsatt